Vučna služba 0-24

VUČNA SLUŽBA -AUTO SERVIS-AUTO DIJELOVI

 098/349-581  098/270-693

Vučna služba i auto servis Franjo

Pružamo uslugu vučne službe 24 sata na dan, 365 dana u godini.Prevozimo karambolirana, oštećena, neispravna i pokvarena vozila na cijelom teritoriju : Republike Hrvatske (HR) Republike Bosne i Hercegovine (BiH) Republike Srbije (RS) Europske unije (EU)

Vučna služba i sigurnost na cesti.

Često sami vozimo veće terete pomoću osobnih vozila i prikolica,iako se to čini kao najeftinije rješenje dobro je promisliti da li je svaki teret sigurno voziti pomoću prikolice za osobni automobil. Dosta prometnih nesreća uzrokovano je nepravilno osiguranim ili neprimjereno teškim teretom. Vučna služba u takvim slučajevima je sigurno i pouzdano rješenje.Ukoliko vam vučna služba nije na raspolaganju možete proučiti upute za sigurniju vuču tereta.

Auto Franjo uz vas od 1978 godine

  31032012022 31032012019

 IMG_3244 IMG_3242

Vučna služba i prometne nesreće

Prema zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08) propisano je da su vozači, sudionici prometne nesreće, u kojoj je uzrokovana samo materijalna šteta na vozilima dužni, ukoliko je to moguće, odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima. Ukoliok vam se dogodila prometna nesreća vučna služba Auto Franjo vam je na raspolaganju za brzo uklanjanje vozila sa mjesta nesreće i odvoz do servisa ili neke druge lokacije.

tab-mehanika_roll
tab-dijagnostika_roll

Ugovorni suradnik

hak-hrvatski-auto-klub

index_jpg

Designed by D&T 2013